Minden ami fontos

Itt az új migrációs és menekültügyi paktum

Az Európai Parlament jóváhagyta az új migrációs és menekültügyi paktumot

 • A menedékjogi kérelmek gyorsabb elbírálása az EU külső határain is, és hatékonyabb visszaküldés
 • A személyazonosság gyorsabb és alaposabb megállapítása belépéskor, a határt szabálytalanul átlépő személyek kötelező biztonsági és egészségügyi ellenőrzése
 • A tagállamok választhatnak majd a menedékkérők befogadása, a pénzügyi hozzájárulás vagy az operatív támogatás nyújtása között
 • Gyorsabb reagálás válsághelyzetekben, és új önkéntes alapú rendszer a harmadik országok menekültjeinek áttelepítésére

Az Európai Parlament elfogadta az uniós migrációs és menekültügyi politikát megreformáló tíz jogszabályjavaslatot.

 • Szolidaritás és közös felelősségvállalás
 • A migrációs nyomásnak kitett uniós országok segítséget fognak kapni a többi tagállamtól. A tagállamok által nyújtott támogatás formája lehet menedékkérők átvétele saját területükre, vagy pénzügyi hozzájárulás a fogadáshoz, vagy operatív és szakmai támogatás nyújtása. Az új paktummal az úgynevezett dublini szabályok is módosulnak. Eddig ezek határozták meg, hogy melyik uniós tagállam felelős a nemzetközi védelem iránti kérelmek feldolgozásáért.
 • A menekültügy és a migráció kezeléséről szóló rendeletjavaslatot, amelyet Tomas Tobé(EPP, Svédország) jelentéstevő ismertetett, a képviselők 322 szavazattal, 266 ellenében és 31 tartózkodás mellett fogadták el. További információk.
 • A válsághelyzetek kezelése
 • A válsághelyzetek és vis maior helyzetek kezeléséről szóló rendelet az érkezők számának hirtelen megemelkedése esetére vezet be új mechanizmust. Így a harmadik országok állampolgárainak rendkívüli beáramlásával szembesülő tagállamok is megfelelő támogatásra és szolidaritásra számíthatnak. Az új szabályok azokra a helyzetekre is kiterjednek, amikor valamely harmadik ország vagy ártó szándékú nem állami szereplő eszközként próbálja felhasználni a migránsokat az EU destabilizálására.
 • A rendeletjavaslatot, amelyet Juan Fernando López Aguilar(S&D, Spanyolország) jelentéstevő ismertetett, a képviselők 301 szavazattal, 272 ellenében és 46 tartózkodás mellett fogadták el. A válsághelyzetek kezeléséről szóló rendeletről bővebben itt tájékozódhat.
 • A harmadik országbeli állampolgárok előszűrése a külső határokon
 • Előszűrési eljárásnak fognak alávetni minden olyan személyt, aki nem felel meg az Unióba való belépés feltételeinek. A legfeljebb hét napig tartó eljárásnak része lesz a személyazonosság megállapítása, a biometrikus adatok felvétele, valamint az egészségügyi és biztonsági ellenőrzés. A tagállamoknak továbbá független ellenőrzési mechanizmust kell létrehozniuk annak biztosítására, hogy az alapvető jogok az eljárás egésze során érvényesüljenek.
 • A rendeletjavaslatot, amelyet Birgit Sippel(S&D, Németország) jelentéstevő ismertetett, a Parlament 366 szavazattal, 229 ellenében és 26 tartózkodás mellett fogadta el. A képviselők 414 szavazattal, 182 ellenében és 29 tartózkodás mellett ugyancsak elfogadták a központi bűnügyi nyilvántartási rendszert (ECRIS-TCN rendszer) érintő új szabályokat. Az előszűrésről szóló új rendeletről bővebben itt tájékozódhat.
 • Gyorsabb menekültügyi eljárások
 • Új közös eljárás jön létre, hogy az Unió egészében egységes legyen a nemzetközi védelem megadásának és visszavonásának az elbírálása. A jövőben a menedékjog iránti kérelmek gyorsabb feldolgozására lesz szükség az EU külső határain, így a tagállamoknak szigorúbb határidőkkel kell majd számolniuk a megalapozatlan és elfogadhatatlan kérelmek elutasítására.
 • A rendeletjavaslatot, amelyet Fabienne Keller(Renew, Franciaország) jelentéstevő ismertetett, a képviselők 301 szavazattal, 269 ellenében és 51 tartózkodás mellett fogadták el. A határon folytatott visszaküldési eljárást a képviselők 329 szavazattal, 253 ellenében és 40 tartózkodással fogadták el. A menekültügyi eljárásról szóló rendeletről bővebben itt olvashat.
 • Az Eurodac-rendelet
 • Az Unióba való beutazás feltételeit nem teljesítők adatait – többek között az ujjnyomatokat és hatéves kor felett az arcképmásokat – a hatóságok egy megújított Eurodac adatbázisban fogják tárolni. Az adatbázis annak a rögzítését is lehetővé teszi, ha valaki veszélyt jelent az Unión belüli biztonságra, fellépése erőszakos, vagy fegyvert visel.
 • A rendeletjavaslatot, amelyet Jorge Buxadé Villalba(ECR, Spanyolország) jelentéstevő ismertetett, a képviselők 404 szavazattal, 202 ellenében és 16 tartózkodás mellett fogadták el. Az Eurodac adatbázist érintő új szabályokról bővebben itt tájékozódhat.
 • Kvalifikációs szabályok
 • A Parlament a menekültstátusz vagy a kiegészítő védelmet biztosító jogállás elismerésére, valamint a védelmet élvezőket megillető jogokra vonatkozó új, Unió-szerte egységes szabályokat is jóváhagyta. Ezek értelmében a tagállamok az EU Menekültügyi Ügynökségétől kapott információk alapján a kérelmek elbírálásakor kötelesek lesznek figyelembe venni a származási ország helyzetét, valamint rendszeresen felülvizsgálni az adott személy jogállását. A védelemért folyamodóknak a kérelem elbírálásáért felelős, vagy a számukra védelmet nyújtó tagállamban kell tartózkodniuk.
 • A rendeletjavaslatot, amelyet Matjaž Nemec(S&D, Szlovénia) jelentéstevő ismertetett, a képviselők 340 szavazattal, 249 ellenében és 34 tartózkodás mellett fogadták el. A kvalifikációs rendeletről bővebben itt olvashat.
 • A menedékkérők befogadása
 • A tagállamoknak egyenértékű befogadási normákat kell alkalmazniuk például a menedékkérők elszállásolása, iskoláztatása és egészségügyi ellátása terén. Emellett a menedékért folyamodók számára legkésőbb a kérelmük nyilvántartásba vételét követő hat hónapon belül biztosítaniuk kell a munkaerőpiachoz való hozzáférést. Az új szabályok kiterjednek majd az őrizetre vonatkozó feltételekre és a szabad mozgás korlátozására is, hogy elejét lehessen venni a menedékkérők Unión belüli továbbutazásának.
 • Az irányelvjavaslatot, amelyet Sophia in ’t Veld(Renew, Hollandia) jelentéstevő ismertetett, a képviselők 398 szavazattal, 162 ellenében és 60 tartózkodás mellett fogadták el. További információk a befogadási feltételekről szóló irányelvről.
 • Biztonságos és jogszerű beutazás Európába
 • Az áttelepítésről és humanitárius befogadásról szóló új uniós keret értelmében a tagállamok önkéntes alapon fogják kivenni a részüket az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala által elismert harmadik országbeli menekültek befogadásából, akik jogszerű, szervezett és biztonságos módon érkeznek az Unió területére.
 • A rendeletjavaslatot, amelyet Malin Björk(The Left, Svédország) jelentéstevő ismertetett, a képviselők 452 szavazattal, 154 ellenében és 14 tartózkodás mellett fogadták el. Az uniós áttelepítési keretről bővebben itt olvashat.
 • A következő lépések
 • Miután a Tanács hivatalosan is elfogadta a jogszabálycsomagot, az az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követően hatályba lép. A rendeletek alkalmazása várhatóan két év múlva kezdődik meg.
 • A jogszabály elfogadásával a Parlament a polgárok azon elvárásainak tesz eleget, hogy erősítse az EU szerepét az illegális migráció valamennyi formájának kezelésében, és erősítse meg az Európai Unió külső határainak védelmét az emberi jogok tiszteletben tartása mellett, egységesen alkalmazza a migránsok első befogadására vonatkozó közös szabályokat valamennyi tagállamban, és megreformálja az európai menekültügyi rendszert a szolidaritás és a méltányos felelősségvállalás elve alapján, ahogyan azt az Európa jövőjéről szóló konferenciakövetkeztetéseinek 42. cikke (2) bekezdése, 43. cikke (1) és (2) bekezdése, 44. cikke (1), (2), (3) és (4) bekezdései is kifejezik.

Forrás:

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20240408IPR20290/a-parlament-jovahagyta-az-uj-migracios-es-menekultugyi-paktumot

Következő TV-műsorok

Események nem találhatóak

Sportesemények

Események nem találhatóak
Hirdetések

Professzionális zenekarok hangosításától a házi diszkóig mindenben profik vagyunk!

Állás

Dohányboltba, dunakeszi munkahelyre munkatársat keresünk 8 órás munkaidőre!

Állás

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali kezdéssel, hosszú távú munkalehetőséget kínál az alábbi munkakör betöltésére:

Tovább

Dunakeszi, Veresegyház, Fót Göd városok hírei és hirdetései!

Dunakeszi Járás hírportálja!

Pest megye 5. számú egyéni választókörzet városainak tudósítója!

Keszi Channel: hírek, hirdetések Kábeltelevízión és interneten!

2120. Dunakeszi Fő út 70.
Postacím: 2122. Dunakeszi Pf. 7.


Fax: +36 (27) 392 193
Tel.: +36 (20) 222 9990

© 2018 Keszi Channel

Search